Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /storage/content/32/180832/intersik.se/public_html/wordpress/wp-settings.php on line 18 Siken i Bottniska viken « Intersik

Intersik Startsida

Siken i Bottniska viken

I Bottniska viken finns i huvudsak två former av den Europeiska siken (Coregonus lavaretus). Den havslekande siken och vandringssiken som som vandrar upp i älvar och åar under hösten för lek.

Den havslekande siken växer relativt långsamt och blir inte särskilt stor, normalt upp till ½ kg i Bottniska viken. Vandringssiken växer snabbt i förhållande till den havslekande siken och kan väga flera kilo.

Under sommaren beger sig den havslekande siken ut sig mot djupare och kallare områden, men den havslekande siken anses vara relativt stationär och vandrar sällan längre sträckor än ca 20 km. Vandringssiken, som vandrar upp i älvar och åar under hösten för lek, rör sig till skillnad från den havslekande siken över stora områden i havet och kan vandra sträckor på upp till 500-700 km.

Vandringssiken uppehåller sig ofta på grunt vatten under sommaren där vattentemperaturen normalt är relativt hög. Den havslekande siken är en utpräglad kallvattensfisk medan vandringssiken tål de varma ytvattentemperaturerna också sommartid.

Utseendemässigt är den havslekande och vandringssiken svåra att skilja från varandra. Man använder förutom tillväxtegenskaperna också antalet gälräfständer i första gälbågen för att skilja de två typerna åt. I Kvarken har den havslekande siken i medeltal 27 gälräfständer i första gälbågen. Vandringssiken har oftast omkring 30 gälräfständer. Hos båda typerna kan antalet dock överlappa och antalet gälräfständer skiljer sig åt mellan nordliga och sydliga bestånd. Därför behövs kombinerad information för att skilja de två typerna åt. Med moderna genetiska metoder kan man idag också relativt detaljerat skilja på olika sikbestånd.

Ibland fångas exotiska sikformer i Bottniska viken, som egentligen hör hemma någon annanstans. Dessa sikar härstammar från okontrollerade utplanteringar. En sådan sikform är peledsiken, som ibland fångas på kusten.