Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /storage/content/32/180832/intersik.se/public_html/wordpress/wp-settings.php on line 18 Reproduktion och lek « Intersik

Intersik Startsida

Reproduktion och lek

En sikhona kan producera mellan 20 000 - 40 000 ägg per kg kroppsvikt och storleken på äggen varierar mellan 2 - 3 mm.

I Bottniska viken sker leken i slutet av oktober till början av november.

Den huvudsakliga lekuppvandringen för den älvlekande vandringssiken sker i augusti-september. Vissa sikar påbörjar uppvandringen redan i maj. Troligen är tiden för uppvandring styrd av en kombination av vattentemperatur, dagslängd och genetiska egenskaper.

Homing-beteendet är relativt utpräglat och siken vänder tillbaka till samma lekplats varje år och troligtvis är lekplatsen densamma som kläcknings- och uppväxtplatsen. Hanarna, som får lekvårtor framför allt på sidan, anländer före honorna till lekplatsen för att därefter invänta de senare kommande honorna. Under leken simmar hane och hona parvis upp mot ytan och pressar sig mot varandra varvid honan släpper rommen och hanen därefter sin mjölke. Honan lägger ca 100 - 200 ägg vid varje parning och rommen faller ned mot bottensubstratet.

Romkornen är svagt klibbiga vilket gör att de delvis fäster på bottensubstratet. Trots att de klibbiga har man visat att rommen hos de älvlekande populationerna kan drifta nedströms till dess att de stannar upp i håligheter i grus eller stenbottnar eller till mer lugnflytande partier av strömmen. Siken bildar inga fasta par under leken utan varje parning kan innebära ett skifte av partner. Efter att rommen är lagd så uppvisar siken heller inget revirhävdande runt befruktad rom.

Rom som ligger synligt på bottnarna och som inte har fallit ner i exempelvis hålrum mellan grus och sten riskerar också bli uppätna.

Äggens utvecklingstid och kläckning är relaterad till vattentemperaturen och normalt sker kläckningen i april-maj.