Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /storage/content/32/180832/intersik.se/public_html/wordpress/wp-settings.php on line 18 Introduktion projektbeskrivning « Intersik

Intersik Startsida

Introduktion projektbeskrivning

Projektets vision är att producera användarvänlig kunskap om sikens rekrytering och tillstånd så att vi kan upprätthålla funktionsdugliga yngelproduktionsområden  i havet och vattendragen och därmed säkerställa livskraftiga sikbestånd och ett hållbart sikfiske på kusten.

Målsättning och användning

Projektets mål är att:

  • göra användarvänliga kartmodeller över och bedöma den geografiska konnektiviteten mellan yngelproduktionsområden för havslekande sik i Bottniska viken
  • kartlägga yngelproduktionen av vandringssik i älvar och åar i regionen
  • göra ett program för bedömning av sikbeståndens och sikfiskets tillstånd och utveckling med speciell hänsyn tagen till betydelsen av varierande eller sviktande yngelproduktion och rekrytering
  • kommunicera informationen om de ekosystem sikarnas yngelproduktionsområden finns i med ett användarvänligt utförande med hög kvalitet

Resultaten används till integrerad kustzonplanering, miljövård, rationella och hållbara fiskevårdsåtgärder, miljöövervakning samt för allmänhetens bruk och till överskådligt informationsmaterial med hög kvalitet.

 

                                                                                                    FINANSIÄRER
finansiarer
Ladda ner powerpointbeskrivning av projektet:

intersik.ppt