Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /storage/content/32/180832/intersik.se/public_html/wordpress/wp-settings.php on line 18 Intersik

Intersik Startsida

Om Projektet

Intersik är ett samarbetsprojekt mellan svenska och finska myndigheter och forskare som behandlar sikens yngelproduktion, sikbeståndens och sikfiskets tillstånd i Bottniska viken.

Sikbestånden i Bottniska viken är utsatta för förändringar i sina livsbetingelser orsakade av både klimatförändringar och andra mänskliga aktivititer som vattenkraftsutbyggnad men även av ändrade biologiska faktorer som ökande sälstammar.  Dessa förändringar kan negativt påverka både sikbestånden och fisket på dessa.  Under senare år har också noterats kraftigt minskande och varierande tillgång på sik i Bottniska viken av både fritidsfiskare  och yrkesfiskare såväl som av både finska och svenska fiskerimyndigheter.

Intersik’s målsättning är att ta fram allmän och specifik kunskap för allmänheten, beslutsfattande myndigheter och forskare om sikens rekrytering och tillstånd i Bottniskaviken för att:

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions och uppväxtområden
för sikyngel på kusten och i våra älvar.
- Säkerställa livskraftiga sikbestånd i havet
- Främja ett hållbart sikfiske på kusten

Har du:
- Synpunkter eller frågor om projektet
- Information och kunskap om siken och sikens reproduk-
tions och uppväxtområden i våra vattendrag och i
havet.

Hör gärna av dig till oss: Richard Hudd eller Stefan Larsson

Senaste nytt