Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /storage/content/32/180832/intersik.se/public_html/wordpress/wp-settings.php on line 18 Den havslekande sikens yngelproduktionsområden « Intersik

Intersik Startsida

Den havslekande sikens yngelproduktionsområden

I Intersik-projektet har den havslekande siken yngeluppväxtområden kartlagts under åren 2009 och 2011. I arbetet har använts yngelnot och en sk. Gulf-Olympia –yngelsampler. Sammanlagt samlade forskarna prov från 653 ställen i Bottniska viken.

Video från notning av sikyngel: Notdrag från strand

Video av simmande sikyngel (3 mb): Simmande sikyngel

Figur 1. Modellering av den havslekande sikens yngelproduktionsområden. Uppgifterna om förekomsten av yngel kombinerades omgivningsvariabler i en matematisk modell. Resultatet är en karta, som kan användas som ett sk. GIS-skikt i ett dataprogram.

 modelling-environment_4

De viktigaste variablerna, som förklarar var yngelproduktionsområdena är var vattendjupet, strandens profil, närheten till grunda sandstränder och närheten till 20 m djupkurva

Figur 2. Sikyngel förekommer mest på grunt vatten.  

 sikcpue_djup_web

Figur 3. Förekomsttätheten av sikyngel var störst på grunda sandstränder, som hade sandvallar. På öppna fjärdar fångades inga yngel.

whi_profile_color_web

Figur 4. I de tidigaste utvecklingstadierna kan sikyngel uppträda på många olika  typer av stränder. De största förekomsttätheterna finns på Bottenvikens vidsträckta sandstränder.

whitefish_prediction_web