Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /storage/content/32/180832/intersik.se/public_html/wordpress/wp-settings.php on line 18 Miljöförändringar i strandområdena « Intersik

Intersik Startsida

Miljöförändringar i strandområdena

De rena och fina strandområdena som är den kustlekande sikens uppväxtområden har genomgått dramatiska förändringar under senare tid.

 

Redan på våren hittas tunna alglager på sandbottnar. Lochteå (Finland) -mitten av maj 2009.

Redan på våren hittas tunna alglager på sandbottnar. Lochteå (Finland) -mitten av maj 2009.

Numera samlas ofta drivande, döda alger på öppna sandstränder. Sikynglen, som föredrar rena sandbottnar, undviker sådana här platser.

Döda drivande alger samlas numera på öppna sandstränder. Sikynglen, som föredrar rena sandbottnar, undviker sådana här platser.

I flera av de grunda vikarna i skärgården där det förr var ren sandbotten finns numera alger till följd av eutrofiering.

I flera av de grunda vikarna i skärgården där det förr var ren sandbotten finns numera alger till följd av eutrofiering.

I de grunda skärgårdsvikarna, där det förr var ren sandbotten, är numera bottnarna täckta av alger och stränderna växer igen av vass.

I skärgårdsvikarna, där det förr var ren sandbotten, är numera bottnarna täckta av alger och stränderna växer igen av vass.

I havsområdena förändras sandbottnarna så småningom till vassbälten. Nagu (Finland) i april 2008.

I havsområdena förändras sandbottnarna så småningom till vassbälten. Nagu (Finland) i april 2008.

å havsområden förändras sandbottnarna så småningom till vassbälten. Nagu (Finland) i april 2008.

En tidigare ren sandbotten, numera med ett igenväxt vassbälte. Nagu (Finland) i april 2008.